Photo of the Month – May 2021

D-DAI-IST-9519, Sébah&Joaillier (around 1900)

With our Series of the Monthly Photo, we would like to draw your attention to a book entitled Istanbuler Alltag im 19. Jahrhundert created by Renate Schiele and Wolfgang Müller-Wiener. This publications includes some 100 photographs, selected from our own archives and with added texts, showing scenes of daily life in the Ottoman capital. Thanks to this book, our significant photographic archives became better known to the broader public. A large part of this book has been prepared by the deep knowledge of Renate Schiele, who very sadly passed away recently. As a photographer, she contributed thousands of photographs to our archive. We leave you now with the image of a coffee-seller carrying his wares on his shoulders, a scene caught on camera by Sébah & Joaillier in the garden of the Istanbul Archeological Museum, one of the most beautiful gardens in Istanbul.                                                                                                                                              One caption from Renate Schiele’s book reads:

“Heart craves neither for coffee nor coffeehouse

 Heart just wants companionship, coffee is but an excuse“

 

„Ayın Fotoǧrafı Serisi“ ile bu kez, Renate Schiele ve Wolfgang Müller-Wiener’in ortak çalışması olan, „19. Yüzyılda İstanbul Hayatı“ isimli kitaptan bahsetmek istiyoruz. Kitapta Osmanlı başkentinin günlük yaşamını yansıtan 100 adet fotoǧraf, renkli metinlerle eşleştirilmiştir. Bu kitap, arşivi kamusalaştırma çabalarının erken örneklerinden biridir. Kitap çektiǧi binlerce fotoǧrafla arşivimize büyük katkı sunmuş, geçtiǧimiz ay hayata gözlerini yuman Renate Schiele’nin derin bilgisiyle ile hazırlanmıştır. Sözü fazla uzatmadan sizi, İstanbul’un en güzel bahçelerinden biri olan İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin bahçesinde, tam dükkanını omuzlamak üzereyken Sebah Joaillier‘in kamerasına yakalanan fotoǧraftaki kahveci ve kitaptan bir alıntı ile başbaşa bırakıyoruz:

„Gönül ne kahve ister ne kahvehane

 Gönül ahbap ister kahve bahane“

Photo/ Fotoǧraf: Sébah & Joaillier (around 1900/ 1900’ler civarı)
Text: Berna Güler, Photo Library DAI Istanbul