Photo of the Month – December 2021

D-DAI-IST-R31602, Photographer and date are unknown

 

At the centre of the “photo of the month” we see Osman Hamdi who is looking at us with a painter’s palette in his hand. Osman Hamdi was one of the first generation archaeologists of the Ottoman Empire who was appointed director of the Ottoman Imperial Museum (Müze-i Hümayun) after the principal of the Austrian High School, Dr. Philipp Anton Dethier. He gave the Istanbul Archeology Museum its current form and was founder of the first fine arts university in Istanbul, Sanayi-i Nefise Mektebi, now Mimar Sinan University. He was also responsible for the introduction of first Ottoman regulations in the field of archeology.

This versatile intellectual, one of the most important figures of Ottoman modernity, is also a well-known orientalist painter. In the background of the photograph is the famous painting “Arms Dealer” which he painted two years before his death. It is claimed that the person who sits on the antique ruins is Osman Hamdi himself, and the person who inspects the weapon is his son Edhem. Some say that Osman Hamdi advises his son to abandon the weapons. This is an interpretation in accordance with Osman Hamdi’s metaphorical expression. What is interesting about this painting is that we see Osman Hamdi in modern costume in front of the Oriental image of the East that he created. His painting expresses the unity of orientalism and modernism which are a part of the same reality; one might say that this is who Osman Hamdi was; he was born on 30 December 1842 and we would like to mark the date of his birth with this photo for December.

Osman Hamdi, arşivimizden seçtiğimiz „ayın fotoğrafının“ merkezinden elinde paletle bize bakıyor. Onu tanıtmaya gerek var mı bilmiyoruz ama; Osman Hamdi, Osmanlı İmparatorluğu‘nun ilk kuşak arkeologlarından biridir. Avusturya Lisesi müdürü Dr. Philipp Anton Dethier’den sonra Müze-i Hümayun’un müdürü olmuştur ve müzeye bugünkü şeklini o vermiştir. Osmanlı ‘nın ilk güzel sanatlar üniversitesi Sanay-i Nefise Mektebi‘nin (bugün Mimar Sinan Üniversitesi) kurucusudur. Hazırladığı nizamnamelerle arkeolojide ilk yasal düzenlemeleri yapmıştır.  

Osmanlı modernitesinin en önemli figürlerinden biri olan bu çok yönlü aydın, aynı zamanda tanınmış bir oryantalist ressamdır. Fotoğrafın arka planında ölümünden iki yıl önce yaptığı ünlü „Silah Tüccarı“ tablosu görülmektedir. Tabloda antik kalıntının üstünde oturan kişinin Osman Hamdi, ayakta elindeki kılıcı inceleyen kişininse oğlu Edhem olduğu söylenir. Aynı görüşe göre; tablonun konusu babanın oğula silahları bırakmayı öğütlemesidir. Osman Hamdi’nin metaforik anlatımına uygun bir yorum! Bizim için bu fotoğrafı ilginç kılan ise  Osman Hamdi’yi modern kıyafetleri içinde kendi yarattığı doğu imgesi önünde görmemiz ve tablonun içindeki oryantalizm ile tablonun dışındaki modernizmin birlikteliǧidir. Aslında ikisi de aynı gerçekliğin parçasıdır. İkisi de Osman Hamdi’dir.  30 Aralık  1842 yılında doğan bu Osmanlı entellektüeline Aralık ayı fotografı ile iyi ki doǧdun diyoruz!

Photographer and date are unknown/ Fotografçı ve tarih bilinmiyor
Text: Berna Güler, Photo Library DAI Istanbul