Photo of the Month – May 2022

D-DAI-IST-R26184 , W. Schiele (1989)

In the photo of the month, we see the young librarian Ali Akkaya working at the typewriter in the old building of our institute in Sıraselviler. Before the digital cataloging system was introduced in 2001, every record of the library was typed and reproduced manually. In 1989, when the Istanbul Department of the German Archeological Institute moved to its current location in the German Consulate building and when this photo was taken, Ali Akkaya had already completed 15 years in the library. So he contributed greatly to many physical and technical changes that our library went through for 43 years until his retirement in 2017. When such a long work-life is combined with a strong memory, the phenomenon “memory of the place” becomes flesh and bone. We feel very lucky to be able to benefit from Ali Bey’s vivid memory and experiences even today.

Bu fotoğrafta, enstitümüzün Sıraselviler’deki eski binasında, daktilo başında çalışan genç kütüphaneci Ali Akkaya’yı görüyoruz. 2001 yılında dijital kataloglama sistemine geçilmeden önce kütüphaneyle ilgili her kayıt bu şekilde, daktiloyla ve manuel olarak yazılıyor ve çoğaltılıyordu. Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul Şubesi, bugün bulunduğu Alman Konsolosluğu binasındaki yerine taşındığı ve aynı zamanda bu fotoğrafın da çekildiği yıl olan 1989’da Ali Akkaya, kütüphanede 15 yılını doldurmuştu bile. 2017 yılında emekli olana dek 43 yıl boyunca kütüphanemizin geçirdiği fiziksel ve teknik birçok değişiklikte kendisinin çok büyük emeği vardır. Bunca uzun bir çalışma hayatı güçlü bir hafızayla da birleşince, “mekanın belleği” kavramı ete kemiğe bürünüyor. Ali Bey’in canlı hafızasından ve tecrübelerinden hala yararlanabildiğimiz için kendimizi çok şanslı hissediyoruz.

Photo: D-DAI-IST-R26184 , W. Schiele (1989)

Text: İ. Banu Dogan, Librabry of the DAI Istanbul