Photo of the Month – July 2022

DAI-IST-PE57-57, Unknown Photograph

Our picture of the month from 1957 shows a scenic view over the hill top of Musalla Mezarlik, a hill in the vicinity of the lower city of ancient Pergamon, today’s Bergama. After a long break during World War II and the following years, German archaeologists conducted large scale excavations in order to find the so-called and long sought-after sanctuary of Athena Nikephoros. Their goal was to reestablish the Pergamon excavation with a big bang and bring new attention to the project in hibernation. Be it as it may, we all know that expectations and reality at excavations can differ vastly. In this case, sometimes more than 200 m long, searching trenches brought “only” traces of somewhat Hellenistic and Roman houses to light – among them the most luxurious ones known until know from Pergamon. Therefore, considered a failure, the Musalla Mezarlik excavations were condemned after only two campaigns. Today the yet unpublished results are seen as missing link in the historical and spatial development of the city of Pergamon. Or to use Erich Boehringer words the “darned hill” has more to it than it seems on first sight.

The Musalla Mezarlik was excavated in the two large scale excavations in 1957 and 1958 by Erich Boehringer and Wolfgang Müller-Wiener. A small prospecting excavation had been conducted by Harald Hanson in 1938. Today the whole Musalla Mezarlik is covered by the modern city of Bergama.

Arşivimizden Ayın Fotoğrafı serisi için seçtiğimiz fotoğrafta Pergamon Aşağı Şehir’in kurulu olduğu tepeye yayılan Musalla Mezarlığı ve etrafındaki manzarayı görüyoruz. İkinci Dünya Savaşı nedeniyle kazılara verilen uzun arayı takip eden yıllarda Alman arkeologlar, Athena Nikephoros’a ait kutsal alanı bulmak için  burada büyük ölçekli kazılar yürüttüler. Amaçları kış uykusundaki kazılara dikkat çekici bir başlangıç yapmaktır. Böyle olmasına karşılık, hepimiz biliyoruz ki kazılarda beklentiler ile gerçeklik arasında uçurum olabilir. Bu hikayede, uzunluğu zaman zaman 200 metreyi bulan açmalarda Helenistik ve Roma dönemlerine ait  evlerin izleri açığa çıkarılmıştır. Bu evlerin arasında Bergama’da şimdiye kadar bulunmuş en lüks evlerden biri bulunmaktadır. Yine de beklentileri karşılamadığı için başarısız olarak kabul edilen Musalla Mezarlık kazıları sadece iki sezon devam ettikten sonra kapatılmıştır. Bugün henüz yayınlanmamış sonuçlar, Pergamon şehrinin mekansal ve tarihsel gelişiminin kayıp halkası olarak  kabul ediliyor. Veya Erich Boehringer’in sözleriyle “lanet olası tepede”  ilk bakıldığından çok daha fazla şeyler olabilir.

Musalla Mezarlık, Erich Boehringer ve Wolfgang Müller-Wiener tarafından 1957 ve 1958 yıllarında iki sezon kazılmıştır. 1938 yılında Harald Hanson tarafından burada küçük inceleme kazıları yürütülmüştür.  Bugün bütün Musalla Mezarlık alanı modern Bergama şehri ile kaplıdır.

Author/ Metin: Fabian Sliwka

D-DAI-IST-PE-57-57, Unknown photographer/ Fotoğrafçı bilinmiyor.

Fabian Sliwka is a scientific assistant at the University of Hamburg and writing his PhD about the old excavations on Musalla Mezarlik./ Fabian Sliwka, Hamburg Üniversitesi‘nde asistan olarak çalışmaktadır. Musalla Mezarlık’ta gerçekleştirilen arkeolojik kazılar  ile ilgili bir doktora tezi yazmaktadır.