Photo of the Month – October 2022

D-DAI-IST-KB30143 / Peter Schneider 1978
The photo of the Month series from our archive continues with the contributions of DAI employees!
On my first working day at the DAI, I had found myself surrounded by piles of documentation on Zeyrek, one of the historical districts of Istanbul. Hundreds of photos and tens of sketches from the 1970s till today… While researching the houses, the majority of which were wooden, after some time, I realized that I had also started to scrutinize the people in the photos. Two friends conversing as they walked side by side, a woman with her bucket in hand going to the fountain in order to get water and kids whose excitement reflected in their eyes… Each detail the photograph archive presented, helped to understand the structure and life of Zeyrek and the Istanbul of that period. Places and people… There was no Zeyrek without them; same today as well, no historical district could be imagined, should not be imagined without the people inhabiting it…
Arşivimizden Ayın Fotografı serimiz DAI çalışanlarının katkıları ile devam ediyor.
DAI’deki ilk çalışma günümde, İstanbul’un tarihi semtlerinden biri olan Zeyrek’e ait bir sürü dosya ile başbaşa bulmuştum kendimi. 1970’lerin sonundan günümüze ulaşmış yüzlerce fotoğraf ve onlarca çizim… Çoğunluğu ahşap olan evleri araştırırken, bir süre sonra, fotoğraflardaki insanları da incelemeye başladığımı farkettim. Yan yana yürürken bir yandan da sohbet eden iki arkadaş, elinde kovasıyla çeşmeden su doldurmaya giden bir kadın ve heyecanları gözlerinden okunan çocuklar… Fotoğraf arşivinin sunduğu her bir detay; Zeyrek’in yapısını, yaşantısını ve dönemin İstanbul’unu anlamama yardımcı oldu. Mekanlar ve insanlar… Onlarsız bir Zeyrek olamazdı; bugün de hiçbir tarihi semtin, içindeki insanlar olmadan düşünülemeyeceği, düşünülmemesi gerektiği gibi…
Burcu Akan works at DAI in the department of “Building History Research and Cultural Heritage Conservation”. / Burcu Akan DAI’de „Yapı Tarihi Araştırma ve Kültürel Mirası Koruma“ bölümünde çalışmaktadır.
  
Photo/ Foto: D-DAI-IST-KB30143 / Peter Schneider 1978