Photo of the Month – October 2021

D-DAI-IST-KB25688, Author unknown (1938)
Because the excavation season is coming to an end, the photo of the month of October shows a scene from the excavation house of Priene. There are many excavation houses in Anatolia that impress with their beauty. They all are the living space of archaeology teams. Probably the big table in the center of the photo hosted many archaeology teams and witnessed many interesting events. However, as far as we can see, only a breakfast for two was prepared on the day the photo was taken. These two people made a great contribution to Anatolian research. They are two important scholars whose paths crossed at the German Archaeological Institute. The person who is serving tea elegantly studied Anatolian architecture in its entirety and gave lectures about it at Istanbul University. His name is Rudolf Naumann. The second person who is calmly waiting for her tea with a cigarette in her hand is Katharina Otto-Dorn. She came to Ankara with an official invitation. There she founded the Chair of Art History and Turcology at the Faculty of Language, History, and Geography. Otto-Dorn followed the traces of Islamic and Seljuk art in wide geography with her publications and studies. The third person worth mentioning in the room is the photographer. Obviously, due to the lack of light, he had to take a longer exposure. Possibly he asked Naumann and Otto-Dorn to stand still for a while. We are sure that this great meeting was one of the countless interesting events witnessed by this big table.

Aşivimizden bu ayın fotoǧrafı Priene kazı evinden. Anadolu’da güzellikleriyle göz dolduran pek çok kazı evi vardır. Hepsi de arkeoloji ekiplerinin yaşam alanlarıdır. Seçtiǧimiz fotoǧrafın merkezindeki büyük masa da eminiz pek çok kalabalık arkeoloji ekibini aǧırlamış ve pek çok ilginç olaya tanıklık etmiştir. Fakat üzerindeki malzemelerden anladıǧımız kadarıyla fotoǧrafın çekildiǧi gün sadece iki kişi için bir kahvaltı hazırlanmıştır. Az sonra bu sakin odada kahvaltı edecek bu iki kişi, Anadolu araştırmalarına büyük katkı sunmuş; yolları Alman Arkeoloji Enstitüsü’nde kesişmiş iki önemli bilim insanıdır. Fotoǧrafta zarifçe çay servisi yaparken görülen kişi, Anadolu mimarisini baştan sona çalışmış; İstanbul Üniversitesi’nde Anadolu Mimarlıǧı konusunda dersler vermiş Rudolf Naumann’dır. Elinde sigarasıyla sakince çayını bekleyen kişi ise Ankara’dan aldıǧı resmi davetle Dil Tarih Coǧrafya Fakültesi’nde Sanat Tarihi ve Türkoloji Kürsüsü’nü kuran Katharina Otto- Dorn’dur. Otto- Dorn yaptıǧı yayınlar ve çalışmalarla geniş bir coǧrafyada İslam ve Selçuklu sanatının izlerini sürmüştür. Odada bahsedilmeye deǧer üçüncü kişi ise fotoǧrafçıdır. Belli ki ışıǧın yetersizliǧi yüzünden fotoǧrafçı uzun pozlama yapmak zorunda kalmış; bu yüzden de onlardan bir süre için kıpırdamadan durmalarını istemiştir. Bugün bakınca odanın sessizliǧini bile hissedebileceǧimiz bu teatral sahne muhtemelen böyle ortaya çıkmıştır. Eminiz fotoǧraf çekildikten hemen sonra tüm canlılıǧı ile bu büyük buluşma bu büyük masanın şahitlik ettiǧi sayısız ilginç olaylardan biri olmuştur.

Image/ Görsel: D-DAI-IST-KB25688, Author unknown/ Fotoǧrafçı bilinmiyor 1938

Text: Berna Güler, Photo Library DAI Istanbul