Photo of the Month – April 2022

D-DAI-IST-R12962a, Photographer and Date Unknown

In our photo of the month we are witnesses to the discovery at Zincirli Höyük of impressive stone reliefs from the Late Hittite period. Those of us who have worked on archaeological excavations know only too well the excitement that emanates from such new finds, frequently leading to lunch breaks being forgotten and work continuing past the normal hours. Whilst excavation is in progress, other team members look on, equally enthralled by the new discoveries.
Zincirli (Sendschirli), within the borders of today’s Gaziantep province, was one of the Late Hittite kingdoms established in the south of the Taurus Mountains following the fall of the Hittite Empire around 1.200 BC. The team led by Felix von Luschan conducted archaeological excavations there between 1888 and 1902. This is one of the earliest German excavations in Anatolia.

Arşivimizden seçtiğimiz ayın fotoğrafında hummalı bir kazı çalışması görülmekte. Fotoğraf, Zincirli Höyük’te Geç Hitit Dönemi‘ne tarihlenen etkileyici taş kabartmaların ortaya çıkarıldığı bir anı gösteriyor. Kazı çalışanları bilir; araziden güzel bir buluntu geldiğinde tüm molalar iptal olur ve aralıksız çalışılır. Fotoğrafta, çalışan işçilerin ve hatta arka planda onları merakla izleyen işçilerin bile yorgun olduğu farkediliyor. Bu eşsiz buluntular için değer!

Zincirli (Sendschirli), M.Ö. 1200 yıllarında Hitit İmparatorluğu‘nun yıkılması sonucu Toros Dağları‘nın güneyinde kurulan  pek çok sayıdaki Geç Hitit krallıklarından sadece biridir. Buradaki ilk arkeolojik kazıları 1888 ile 1902 yılları arasında Felix von Luschan başkanlığındaki ekip yürütmüştür. Bu kazıö Anadolu’daki ilk Alman kazılarından biridir.

German Archaeological Institute Photothek, Photographer and Date Unknown / Alman Arkeoloji Enstitüsü Fotoğraf Arşivi, Fotoğrafçı ve Tarih Bilinmiyor.

Text: Berna Güler, Photo Library DAI Istanbul