Öğrenme – Araştırma – Kültür mirası koruma

Bir resim galerisi


Pergamon Kazısı gibi bir arkeolojik araştırma ortamında yaşamak ve çalışmak, birçok görevi de beraberinde getirmektedir. Söz konusu görevler, farklı yöntemlere sahip disiplinler yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Uluslararası bir ekip içinde farklı diller kullanılarak sağlanan bilgi alışverişi, günlük yaşamı belirlemekte ve beraberinde yeni zorluklar getirmektedir. Kırk yerel işçi ile birlikte öğrenen, araştıran ve UNESCO Dünya Miras Alanlarının korunmasına yönelik katkıda bulunan, yüzün üzerinde öğrenci ve bilim insanı bu yıl Pergamon’da çalışmaktadır. Aşağıdaki resim galerisi ve film, bu yılki kazı çalışma sezonunun ilk altı haftasındaki çalışmalar hakkında bir fikir vermeyi amaçlamaktadır. Ancak tüm alt projelere ve disiplinlere yönelik bir bütünlük  oluşturmamaktadır. Devamı gelecektir…

Seyyar şantiye. Onarım gereken her yerde kullanılabilir.
Örneğin, Roma Dönemi Pergamon’unun kent tacı olan, Traian Tapınağı’ndaki gibi.
Attalos Evi’nde henüz yeni temizlenmiş ve konservasyonu yapılmış Roma Dönemi duvar dekorasyonu önünde Serap ve Ümit.
1980’li yıllara kadar kesintili olarak kullanılan bir Roma Dönemi hamamının içinde, Türk ve yabancı öğrencilerin katıldığı yaz okulunda ölçüm ve çizim çalışmaları.
Pergamon Amfitiyatrosu’nda: Çay molası.
Mehmet Ali, Onur, Veli, Adnan, Ali ve Fatih ile çay molası.
Pergamon çevresinde yüzey araştırma: Öğlen kumanyası hazırlığı.
Pergamon çevresinde yüzey araştırma: Arazide not defteri ve Smartboard ile belgeleme çalışmaları.
Yazıtlı sunak: Arazide bir mulaj yardımıyla belgeleme.
Bir taşın yüklenmesi…
…ve güvenli bir yere nakliyesi.
Alman-Türk işbirliğiyle devam eden mulaj çalışmaları.
Doğu yamacındaki olası Şölen Evi’nde mikro düzeyde arkeoloji. En önemsiz buluntuların bile detaylı belgelendirilmesiyle, MÖ 1.yy’daki kullanımın rekonstrüksiyonu yapılacaktır. Alınan toprak örnekleri, hayvan veya bitki kalıntıları açısından kazı evinde incelenecektir.
Kazı evindeki buluntu belgeleme çalışmalarına, Bergama ve çevresindeki okullardan gelen öğrenciler yardım etmektedir.
Gün içerisinde toplanan verilerin merkezi belgeleme sistemi olan iDAI.field2’ye girişinin yapılması nedeniyle (hemen hemen) her çalışma günü, bilgisayar odasında sonlanmaktadır.

About the author