Ancient quarries in the vicinity of Pergamon

When you walk through the ruins of the ancient city of Pergamon today or look at the 3D reconstruction of the ancient city hill, you inevitably ask yourself where the many building stones for the countless streets, houses and monumental buildings came from. Where the stones were quarried and by what routes were they transported to the city and up the steep city hill? Similar questions are also being asked in our current TransPergMicro project. In interdisciplinary groups we investigate the building economy between the Hellenistic and Roman Imperial periods.

Tanrıçanın bakışları altında: Pergamon çekirdek bölgesinde yeni keşfedilen iki kaya kutsal alanı

Antik çağda insanın doğayla olan ilişkisi, çok güçlü bir şekilde din üzerinden şekillenmekteydi. Gök gürültüsü ve şimşek gibi doğa olaylarının yanı sıra şafak vakti ya da ekinlerin olgunlaşması da ilahi güçlerle ilişkilendirilirdi. İnsanlar, her şeye kadir olarak algılanan bu güçlere doğanın gazabından korunmak ya da onun bereketini dilemek için dua ederlerdi.