Architectural History

The Largest Theater in Ancient Asia Minor Rediscovered

The Theater in the lower city of Pergamon was part of a group of large buildings erected during the Roman Imperial period. It was partly excavated in the mid-20th century, but a complete study of its architecture was still pending. Recently, a Turkish-German team conducted systematic investigations, resulting in new insights into the building’s construction phases. Moreover, the research revealed that it is the largest ancient theater in Asia Minor, reflecting the competition between the cities of Ephesus, Smyrna and Pergamon. Its ground plan has been integrated into the Pergamon Digital Map, which will soon be released in version 1.2.

Archaeology

Küçük Asya’daki En Büyük Tiyatro Yeniden Keşfedildi

Pergamon aşağı kentte yer alan Tiyatro, Roma İmparatorluk Dönemi’nde inşa edilmiş büyük bir yapı grubunun parçasıdır. 20. yüzyılın ortalarında kısmen kazılmış olmasına karşın yapının mimarisine ilişkin kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilmemişti. Yakın bir zaman önce, Türk ve Alman üyelerden oluşan ekipçe yürütülen sistematik araştırmalar sonucunda, Tiyatro’nun inşaat aşamalarına ilişkin yeni bilgiler de elde edilmiştir. Bu çalışma ayrıca, Tiyatro’nun Küçük Asya’daki en büyük antik tiyatro olduğunu ortaya koymuştur. Bu durum Efes, Smyrna ve Bergama şehirleri arasındaki rekabetin ortaya çıkan bir yansımasıdır. Yapıya ait oluşturulan yeni plan, 1.2 sürümünde yayınlanacak olan Pergamon Dijital Haritası’na entegre edilmiştir.

Archaeology

3rd annual TransPergMicro meeting in Berlin (Jan, 13 and 14, 2023)

The thematic focus of this year’s meeting is on modelling.
Besides two keynote lectures from external guests, members of TransPergMicro will present their latest ideas and results on modelling, covering different ways of modelling and various resources.
In two breakout sessions, we will discuss general aspects of modelling in an interdisciplinary group of researchers, including different interpretations of the term modelling and the next steps of modelling in the Pergamon Micro-Region.

Architectural History

Architectural investigations on the Eastern Baths of Pergamon

During the 2022 field campaign, investigations were carried out for the first time on the Eastern Baths on the upper terrace of the Great Gymnasium of Pergamon. The architectural research of the bath complex is being carried out as part of a PhD thesis at the Department of Historical Building Research and Monument Preservation at the Technical University of Berlin and is part of the DFG-funded TransPergMicro project.